διακοσμητική

Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων και Διακόσμησης

Περιγραφή

Ο χώρος που κάθε άνθρωπος ζει και εργάζεται αποτελεί τον καθρέφτη της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του, και για το λόγο αυτό η διαμόρφωση του αποτελεί προσωπικό θέμα του καθενός που βασίζεται σε καθαρά υποκειμενικά κριτήρια. Όμως, σε κάθε περίπτωση, ο χώρος πρέπει να ορίζεται από λειτουργικότητα και αισθητική. Το στυλ, η μελέτη & ο σχεδιασμός, οι όγκοι & οι φόρμες, τα υλικά, ο φωτισμός είναι στοιχεία που δίνουν ιδιαίτερο ύφος σε κάθε χώρο και τον κάνουν ξεχωριστό.

Με όλα τα παραπάνω θα ασχοληθεί ο σπουδαστής στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου και Διακόσμησης του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών ‘σχέδιο σχέδιο’. Επιπλέον θα ασχοληθεί με την μελέτη της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής. Έτσι, μέσα από ποικίλες επιρροές, τόσο του παρελθόντος όσο και σύγχρονες, θα διαμορφώσει το δικό του στυλ για να αφήσει το αποτύπωμά του στο χώρο του design.

Στόχος του προγράμματος είναι η επιστημονική κατάρτιση ολοκληρωμένων επαγγελματιών, που θα έχουν πλήρη γνώση των νέων δομικών υλικών και αρχιτεκτονικών εφαρμογών, και θα μετουσιώνουν τις αρχιτεκτονικές θεωρίες σε πράξη.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι 2ετές και με την ολοκλήρωσή του χορηγείται στον σπουδαστή πιστοποίηση παρακολούθησης του κύκλου μαθημάτων.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και Διακόσμησης μπορούν να εργαστούν σε
  • Τεχνικά Γραφεία
  • Κατασκευαστικές Εταιρίες
  • Εταιρίες Εμπορίας Δομικών Υλικών, κ.α.
Έργα μαθητών μας