• αρχιτεκτονικη

  Καρκάρη Μαρία

  Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης

  Έγραψα γραμμικό σχέδιο 19,80 και ελεύθερο σχέδιο 17,50. Πέρασα 10η, στην 1η μου επιλογή, στην Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ το "σχέδιο σχέδιο" για τις μοναδικές στιγμές που πέρασα.

 • αρχιτεκτονικη

  Αβδελά Χρυσούλα

  Αρχιτεκτονική Βόλου

  Ευχαριστώ τους καθηγητές του "σχέδιο σχέδιο" γιατί μου έδωσαν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να γράψω γραμμικό σχέδιο 18,30 και ελεύθερο 18,40.

 • αρχιτεκτονικη

  Αβραμίδης Τάσος

  Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης

  Έγραψα γραμμικό 19,00. Πέρασα στην  Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης . Ευχαριστώ το "σχέδιο σχέδιο" για τις μοναδικές στιγμές που πέρασα.

 • αρχιτεκτονικη

  Αποικίδου Ελευθερία

  Αρχιτεκτονική Ξάνθης

  Έγραψα γραμμικό σχέδιο 18,40 και ελεύθερο σχέδιο 18,00 . Τώρα πια είμαι στην Αρχιτεκτονική Ξάνθης , είμαι πολύ  χαρούμενη που το  "σχέδιο σχέδιο" με βοήθησε να κατακτήσω το όνειρό μου.

 • αρχιτεκτονικη

  Γερογιάννης Γιάννης

  Αρχιτεκτονική Ιωαννίνων

  Έγραψα γραμμικό σχέδιο 17,20 και ελεύθερο σχέδιο 17,20 και πέρασα Αρχιτεκτονική Ιωαννίνων. Ευχαριστώ "σχέδιο σχέδιο"!!!

 • αρχιτεκτονικη

  Δελόγλου Νεφέλη

  Αρχιτεκτονική Ξάνθης

  Έγραψα γραμμικό σχέδιο 18,20. Τώρα πια είμαι στην Αρχιτεκτονική Ξάνθης, είμαι πολύ  χαρούμενη που το  "σχέδιο σχέδιο" με βοήθησε να κατακτήσω το όνειρό μου.

 • αρχιτεκτονικη

  Δίσκου Μαρία

  Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης

  Έγραψα γραμμικό σχέδιο 19,10 και ελεύθερο σχέδιο 18,70. ΠΕΡΑΣΑ 4η, στην 1η μου επιλογή, στην Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ το "σχέδιο σχέδιο" για τις μοναδικές στιγμές που πέρασα''

 • αρχιτεκτονικη

  Λαζαρίδου Χριστίνα

  Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης

  Ευχαριστώ τους καθηγητές του "σχέδιο σχέδιο" γιατί μου έδωσαν τα απαραίτητα εφόδια και έγραψα στο γραμμικό 19,40.

 • αρχιτεκτονικη

  Βασιλειάδου Χριστίνα

  Αρχιτεκτονική Ξάνθης

  Έγραψα  γραμμικό σχέδιο 19,40 !!! Πέρασα στην Αρχιτεκτονική Ξάνθης. Ευχαριστώ το "σχέδιο σχέδιο" για όλα αυτά που έζησα.

 • αρχιτεκτονικη

  Μπαντή Δήμητρα

  Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης

  Έγραψα  γραμμικό σχέδιο 19,00 και ελεύθερο σχέδιο 17,20 . Πέρασα στην Αρχιτεκτονική Ξάνθης. Ευχαριστώ το "σχέδιο σχέδιο" για τις μοναδικές στιγμές που πέρασα.

 • αρχιτεκτονικη

  Παιράμογλου Μαρία

  Αρχιτεκτονική Ξάνθης

  Έγραψα γραμμικό σχέδιο 18,10. Τώρα πια είμαι στην Αρχιτεκτονική Ξάνθης, είμαι πολύ  χαρούμενη που το  "σχέδιο σχέδιο" με βοήθησε να κατακτήσω το όνειρό μου.

 • αρχιτεκτονικη

  Σαμαρά Άννα

  Αρχιτεκτονική Ξάνθης

  'Εγραψα  γραμμικό σχέδιο 19,20. Πέρασα στην Αρχιτεκτονική Ξάνθης. Ευχαριστώ το "σχέδιο σχέδιο" για τις μοναδικές στιγμές που πέρασα.

 • αρχιτεκτονικη

  Τζιτζιμίκα Μαρία

  Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης

  Έγραψα γραμμικό 18,20. Πέρασα στην Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ το "σχέδιο σχέδιο" για τις μοναδικές στιγμές που πέρασα.

 • αρχιτεκτονικη

  Τοπαλίδου 'Εφη

  Αρχιτεκτονική Βόλου

  Ευχαριστώ τους καθηγητές του "σχέδιο σχέδιο" γιατί μου έδωσαν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να γράψω γραμμικό σχέδιο 18,60.

 • αρχιτεκτονικη

  Τσαπαρίδου Μαρία

  Αρχιτεκτονική Βόλου

  Ευχαριστώ τους καθηγητές του "σχέδιο σχέδιο" γιατί μου έδωσαν τα απαραίτητα εφόδια και ΠΕΡΑΣΑ 1η στην Αρχιτεκτονική Βόλου.

 • αρχιτεκτονικη

  Κομματάς Νάσος

  Αρχιτεκτονική Ξάνθης

  Ευχαριστώ τους καθηγητές του "σχέδιο σχέδιο" γιατί μου έδωσαν τα απαραίτητα εφόδια και ΠΕΡΑΣΑ 5ος στην Αρχιτεκτονική Ξάνθης.

 • αρχιτεκτονικη θεσσαλονίκη

  Θεοδωροπούλου Καλυψώ

  Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης

  Έγραψα γραμμικό 18,30. Πέρασα στην Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ το "σχέδιο σχέδιο" για τις μοναδικές στιγμές που πέρασα.

 • αρχιτεκτονικη

  Χατζηαναστασίου Βάγια

  Αρχιτεκτονική Κρήτης

  Έγραψα γραμμικό 18,20. Πέρασα στην Αρχιτεκτονική Κρήτης. Ευχαριστώ το "σχέδιο σχέδιο" για τις μοναδικές στιγμές που πέρασα.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

γραμμικό σχέδιο

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Περιγραφή

Το ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ αποτελεί το πρώτο στάδιο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, που αυτό με την σειρά του αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία που βοηθούν τους μελετητές να εκφράζουν καθώς και να εξελίσσουν τις ιδέες τους. Στο μάθημα του γραμμικού σχεδίου οι μαθητές καλούνται να εξοικειωθούν με τεχνικούς όρους και την σωστή διαχείριση των οργάνων σχεδίασης με αποτέλεσμα την ορθή σχεδίαση.

Οι μαθητές σταδιακά έρχονται σε επαφή με μια νέα γλώσσα επικοινωνίας. Αρχίζουν δηλαδή πρωτίστως να την μαθαίνουν και δευτερευόντως να την χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν και αυτοί με την σειρά τους.

Η εκμάθηση αυτής της γλώσσας έχει ως κύριο συστατικό την ορθή αλλά και την ποιοτική σχεδίαση. Καλούνται δηλαδή να κατανοούν στοιχεία που εμφανίζονται με διάφορους συμβολισμούς και ειδή γραμμών, να τα αποκωδικοποιούν και να σχεδιάζουν κατά την προσωπική τους κρίση.

Άλλωστε σχεδόν πάντα στις εξετάσεις υπάρχει αυτή η αναζήτηση στα ζητούμενα των θεμάτων. Έστω και σε περιορισμένη έκταση, η προσωπική κρίση απαιτεί γνωστικό υπόβαθρο και αυτό είναι που απαιτείται να αποκτηθεί κατά την διαδικασία εκμάθησης του γραμμικού σχεδίου.

Αν ο μαθητής δεν κατανοήσει την δυσδιάστατη παρουσίαση του δομημένου και αδόμητου χώρου (μέσω επιμέρους σχεδίων όπως είναι η κάτοψη, η όψη, η τομή) είναι δύσκολο να μπορέσει να την αποτυπώσει, πόσο μάλιστα να την αποδώσει ποιοτικά καθώς και να την πλαισιώσει με ελεύθερα η μη στοιχεία με προσωπική κρίση.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης του ειδικού μαθήματος γραμμικό σχέδιο οι εξεταζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με:

 1.  Την πίεση του χρόνου παράδοσης. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 6 ώρες, αν και ακούγεται επαρκής η σε κάποιους που δεν έχουν καμιά επαφή με το γραμμικό σχέδιο υπερβολικός, πραγματικά για κάποια εξεταζόμενα θέματα είναι τόσο όσο. Αν δηλαδή ο εξεταζόμενος δεν έχει εμπειρία και δεν έχει διδαχτεί μεθοδολογία ο χρόνος ίσως να αποτελέσει και την κυριότερη συνιστώσα για την επιτυχία της εξέτασης του ειδικού μαθήματος.
 2.  Την ορθή και την πλήρη σχεδίαση (πληρότητα και ορθότητα). Στους εξεταζόμενους δίνεται το σχεδιαστικό προς εξέταση θέμα και αυτοί καλούνται να το μεταφέρουν κατά το πλείστον σε μεγέθυνση (υπό κλίμακα που τους ζητείται). Καλούνται αφού το ολοκληρώσουν τις περισσότερες φορές όλο με πενάκι να το πλαισιώσουν και με στοιχεία κατά την κρίση τους. Δηλαδή να το μεταφέρουν σωστά, όλο και με τα κριτήρια της ορθής σχεδίασης ώστε να μπορέσουν να αξιολογηθούν σε αυτό.
 3.  Την ποιότητα σχεδίασης. Το σχέδιο πρέπει να αποπνέει προσωπικότητα που την δίδουν οι εξεταζόμενοι στο σχέδιο τους. Με την επιλογή στα πάχη των γραμμών, των γραμμάτων καθώς και των απαιτούμενων συμβόλων. Αυτή η προσωπικότητα κατακτάται μέσω μεθοδολογίας δεν υιοθετείται αλλά διαμορφώνεται και αυτό επιχειρούμε να κάνουμε. 

Αυτό προσπαθούμε. Να δείξουμε τον τρόπο και να κατακτήσει ο κάθε εξεταζόμενος στο γραμμικό σχέδιο τη δική του προσωπικότητα.

ΔΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
γραμμικό σχέδιο 6-8 μαθητές
γραμμικό σχέδιο επιλογή καθηγητή
γραμμικό σχέδιο 60΄μαθήματα
γραμμικό σχέδιο ΠΑΡ- ΣΑΒ

ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας
Καλέστε μας στο 2310 25 20 07
Θέματα γραμμικού σχεδίου μαθητών μας

Θέματα πανελληνίων εξετάσεων γραμμικού σχεδίου

Τρόπος εξέτασης γραμμικού σχεδίου

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Γραμμικό Σχέδιο κατά τη διάρκεια 6ωρης εξέτασης, σε περιορισμένο αριθμό εξεταστικών κέντρων σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη. Ο καταμερισμός των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα γίνεται αλφαβητικά και βάσει του τόπου διαμονής τους.
Οι εξετάσεις γίνονται σε συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.
Η εκφώνηση του θέματος δίνεται στους υποψηφίους σε κόλλες Α4, και η παράδοσή του γίνεται σε κόλλα 50Χ70 εκ. η οποία και τους δίδεται. Όλα τα απαιτούμενα σχεδιαστικά όργανα, καθώς και την πινακίδα σχεδίασης, οι υποψήφιοι πρέπει να τα έχουν μαζί τους την ημέρα των εξετάσεων.
Η σχεδίαση του θέματος γίνεται αρχικά με μολύβι, και κατόπιν το σχέδιο μελανώνεται με τη χρήση ραπιδογράφων.
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται ως προς την σωστή μεταφορά του θέματος στη ζητούμενη κλίμακα, την σωστή τοποθέτηση και την ορθότητά των σχεδίων, και την γενικότερη σχεδιαστική τους ικανότητα.
Ένα άριστο γραμμικό σχέδιο βαθμολογείται με 2000 μόρια, ενώ απαιτείται τουλάχιστον η βάση για τη δυνατότητα εισαγωγής σε μια από τις σχολές για τις οποίες είναι προαπαιτούμενο.
* οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν στον έως τώρα ισχύοντα τρόπο πανελλαδικών εξετάσεων.

Σχολές για τις οποίες το Γραμμικό σχέδιο είναι ειδικό μάθημα

Α.Ε.Ι.

 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κρήτης (Χανιά)
 • Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης (Ιωάννινα) (απαιτείται μόνο ελεύθερο σχέδιο)

Α.Τ.Ε.Ι.

 • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδίασης Αντικειμένων Αθηνών
 • Γραφιστικής Αθηνών
 • Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Αθηνών
 • Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Αθηνών
 • Συντήρησης πολιτισμικής κληρονομιάς ιονίων νήσων (Ζάκυνθος)