εξετάσεις ομογενών

Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο Ομογενών

Περιγραφή

Οι μαθητές που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία είναι :

  • Τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού αποφοίτων ελληνικών λυκείων
  • Τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό η σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, αποφοίτων ελληνικών λυκείων
  • Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της ευρωπαϊκής ένωσης)
  • Ελλήνων αποφοίτων κυπριακών λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο (με πρόγραμμα σπουδών της κυπριακής δημοκρατίας)
  • Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης)

Στο φροντιστήριο μας υπάρχουν τμήματα ειδικά διαμορφωμένα για τα δυο ειδικά μαθήματα (ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο) που είναι προαπαιτούμενα για τις σχόλες στις εξετάσεις των ομογενών οι Ελλήνων του εξωτερικού.
Για πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε ή να περάσετε από το χώρο μας για ενημέρωση.

ΔΟΜΉ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 εξετάσεις ομογενών 6-8 μαθητές
 εξετάσεις ομογενών επιλογή καθηγητή
 εξετάσεις ομογενών 60΄μαθήματα
 εξετάσεις ομογενών ΠΑΡ- ΣΑΒ

 

Θέματα εξετάσεων ομογενών